KHADIJAH RA MEMELUK AGAMA ISLAM


Ibnu Ishaq berkata, “Khadijah binti Khuwailid beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam, membenarkan apa yang beliau bawa dari Allah’ dan mendukungnya dalam menjalankan perintah Allah. Khadijah binti Khuwailid adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta membenarkan apa yang beliau bawa dari Allah. Dengan masuk Islamnya Khadijah binti Khuwailid, Allah Ta ala meringankan beban Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam. Jika beliau mendengar perkataan yang tidak beliau sukai; baik itu penolakan terhadap beliau, atau pendustaan kepada beliau yang membuat sedih, melainkan Allah menghilangkan kesedihan beliau melalui Khadijah binti Khuwailid ketika beliau pulang kepadanya. Khadijah binti Khuwailid menyemangati beliau, meringankan beban beliau, membenarkan beliau, dan memandang remeh tanggapan manusia terhadap beliau. Semoga Allah merahmati Khadijah binti Khuwailid.”

Berita Gembira Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada Khadijah Radhiyallahu Anha


lbnu Ishaq berkata bahwa Hisyam bin Urwah berkata kepadaku dari allahnya, Urwah bin Az-Zubair dan Abdullah bin Ja’far bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alahi wa Sallam bersabda,

Aku diperintahkan menyampaikan berita gembira kepada Khadijah berupa rumah dari qashab (mutiara yang berongga) yang di dalamnya tidak ada teriakan keras dan kelelahan.


“Qashab ialah mutiara yang berongga.”

Malaikat Jibril Menyampaikan Salam Allah kepada Khadijah Radhiyallahu Anha


lbnu Hisyam berkata bahwa seseorang yang aku percayai berkata kepadaku,


“Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kemudian berkata, ‘Sampaikan salam Allah kepada Khadijah.’ Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Hai Khadijah, inilah Jibril menyampaikan salam Allah kepadamu.’ Khadijah berkata, ‘Allah adalah kesejahteraan, dari-Nya kesejahteraan, dan kesejahteraan juga atas Malaikat Jibril.” 
(sy42—Ibn Hisyam 1: 203-204)