DIMENSI AKHLAK NABI MUHAMMAD SAW


Nabi saw adalah seorang insan paripurna (insân kâmil). Dimensi akhlak beliau mengungguli seluruh manusia. Semua sifat terpuji beliau miliki pada derajat yang tertinggi, dan tersucikan dari segala keburukan dan akhlak tercela. Akhlak mulia yang diterangkan Islam dan al-Quran menjasad dalam eksistensi beliau. Hal ini sebagaimana diakui oleh Aisyah, istri beliau, dan juga sahabat-sahabat lainnya.

Abu Darda menyampaikan, “Aku bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Nabi saw. Ia menjawab, ‘Akhlak Nabi adalah al-Quran. Ia ridha terhadap apa yang Allah ridhai dan marah karena Allah.’”

Sedemikian indahnya akhlak beliau sehingga al-Quran memujinya dengan mengungkapkan tentang pribadi beliau, Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur (QS. al-Qalam:4).

Oleh karena itulah dalam kajian ringkas ini kami tidak mampu merinci akhlak agung Nabi saw, tetapi kami hanya akan membawakan sedikit tentangnya : Amirul Mukminin as dalam menyifati Nabi saw berkata,

“Dalam hal kedermawanan, tangan beliau paling terbuka dari semua orang. Paling berani, paling jujur, paling tepat janji, berperangai paling lembut, orang yang paling baik dan paling ramah. Siapa yang berjumpa pada awal kalinya niscaya terkesan dengan wibawanya. Dan akan jatuh cinta kepadanya setelah bergaul dengannya. Aku tidak pernah melihat pribadi seperti beliau baik sebelum dan sesudahnya.”

Anas bin Malik menyampaikan, “Dia adalah orang terbaik akhlaknya, paling sabar dan paling dermawan. Tidak pernah ada orang-orang yang berhajat kepadanya lalu beliau menjawab “Tidak!”.”

Aisyah berkata, “Nabi saw bukan seorang yang berakhlak buruk dan berbicara keji, yang menjerit dan berteriak di pasar-pasar. Ia tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tetapi memaklumi dan memaafkan.”

Husain bin Ali as menukil dari ayahnya:

“Rasulullah saw senantiasa berwajah ramah, berakhlak baik dan berperangai lembut. Beliau bukan seorang yang berakhlak buruk, kasar, suka berteriak, berbicara keji, pencari aib dan pengumbar pujian. Akan menutup mata dari apa yang tidak beliau senangi dan tidak membuat orang lain putus asa. Beliau terbebas dari tiga hal: percekcokan, hal berlebihan dan tinggi hati, serta perbuatan sia-sia. Kepada orang lain beliau tidak pernah melakukan tiga hal berikut: tidak akan berkata buruk dan mencari aib; Tidak akan menyingkap rahasia dan aib orang; Tidak akan berbicara kecuali yang membawa pahala.”

Anas bin Malik menceritakan: “Aku pergi bersama Nabi saw. Beliau mengenakan pakaian yang kasar ujungnya. Kemudian datang seorang Badui kepada beliau. Ia meraih baju beliau dan menariknya dengan keras, sampai aku lihat bekasnya (luka) di leher beliau. Orang itu berkata, ‘Hai Muhammad, berikan kepadaku sebagian dari harta Allah!’

Rasulullah saw memandangnya dan tersenyum lalu menyuruh mereka agar memberi sesuatu kepadanya.”

Perilaku Terhadap Umat

Nabi saw sangat memperhatikan etika sosial. Beliau berendah hati dan penyayang. Memperlakukan sama semua muslimin. Semua beliau hormati dan beliau cintai. Menanyakan kabar orang yang tak hadir. Membesuk yang sakit. Hadir dalam mengantarkan jenazah. Menghormati anak-anak dan mengucapkan salam kepada mereka.

Abu Qatadah menceritakan, “Dengan kedudukannya yang tinggi, ketawadukannya melebihi semua orang. Beliau menemui sahabat-sahabat beliau lalu mereka berdiri memberi hormat kepada beliau. Beliau bersabda, ‘Jangan menghormatiku seperti kaum Ajam yang memuliakan satu sama lain dengan berdiri. Aku hamba Allah. Aku makan dan duduk seperti hamba-hamba yang lain.’ Terkadang beliau naik keledai dan membonceng orang di belakang beliau. Beliau jenguk kaum miskin dan duduk bersama fukara. Beliau datang memenuhi undangan para budak. Ketika memasuki majlis beliau duduk di tempat paling belakang.”

Jarir mengungkapkan, “Beliau bercanda dan bercakap-cakap dengan para sahabatnya. Bermain dengan anak-anak dan memangku mereka. Memenuhi undangan semua orang. Membesuk orang sakit walau tempat tinggalnya di ujung Madinah. Dan memaklumi alasan orang yang berbuat salah.”

Anas bin Malik menyampaikan: “Di hadapan orang lain, Rasulullah saw tidak menjulurkan kaki. Bila berjumpa dengan setiap orang, beliaulah yang lebih dahulu dalam mengucapkan salam. Bersalaman dengan para pengikutnya. Tak pernah terlihat beliau menjulurkan kaki di hadapan para sahabatnya. Orang yang menemuinya akan dihormatinya, dan terkadang beliau menggelar ‘abâ`-nya untuk orang itu atau menghampar karpetnya dan dengan setengah memaksa mempersilahkan duduk di atasnya. Beliau memanggil para sahabatnya dengan gelar kehormatan (kunyah) untuk menghormatinya. Memanggil mereka dengan sebaik-baik nama. Dan tidak memotong pembicaraan siapa pun.”

Ibn Mas’ud berkata, “Seorang lelaki ingin berbicara dengan Nabi saw, tetapi ia grogi dan gemetar karena wibawa beliau. Nabi berkata kepadanya, ‘Buatlah dirimu rileks! Aku bukanlah seorang raja. Tetapi aku hanyalah putra seorang perempuan yang makan daging kering.’”

Abu Dzar berkata, “Rasulullah saw duduk di antara para sahabat. Kalau saja ada orang asing datang bergabung di majlis ini, tentulah ia tidak akan mengenal (yang mana—penerj.) Rasulullah kecuali bertanya.”

Anas berkata, “Rasulullah saw berjalan melewati sejumlah anak-anak kecil dengan mengucapkan salam.”

“Bila Rasulullah saw tidak melihat salah seorang sahabatnya dalam tiga hari, beliau akan menanyakan keadaannya. Jika orang itu keluar kota, beliau mendoakannya. Jika ada di rumahnya, beliau akan menemuinya. Dan bila sakit, beliau akan membesuknya.”

Aisyah menyampaikan, “Rasulullah saw tidak pernah memukul pembantunya dan tangan penuh berkahnya tidak akan menyentuh seseorang kecuali dalam keadaan jihad.”

Imam Shadiq as berkata, “Rasulullah saw membagi pandangan (secara rata) di antara para sahabatnya, dan memandang sama terhadap setiap orang dari mereka.”

Karena pengaruh akhlak baik Nabi saw lah yang membuat orang-orang terpikat kepadanya dan menerima seruannya. Sebagaimana diterangkan oleh al-Quran,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ‏

Disebabkan rahmat Allah-lah engkau sedemikian berperangai baik dan penyayang terhadap mereka. Jika engkau kasar dan keras hati niscaya mereka menjauh dari sekitarmu. Maka maafkanlah mereka. Mohonlah ampunan untuk mereka. Bermusyawarahlah dengan mereka. Dan bila engkau sudah menetapkan niat maka bertawakallah kepada Allah. Sebab Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (QS. Ali Imran:159)

Akhlak Nabi dalam Keluarga


Nabi saw di dalam rumah, sangat penyayang dan pengasih terhadap istri dan anak-anak. Kepada mereka beliau ekspresikan cintanya. Berakhlak baik dan ramah. Membantu mereka dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Tidak pernah bersikap kasar. Tidak memperdulikan kesalahan-kesalahan terhadap diri beliau. Sangat penyayang terhadap anak-anak dan bermain dengan mereka.

Anas menyampaikan, “Rasulullah saw di rumah membantu keluarga dalam pekerjaan-pekerjaan. Memerah susu kambing. Menjahit sandalnya sendiri. Tidak menimpakan pekerjaannya kepada orang lain. Memberi rumput kepada hewan ternak. Menyapu rumah. Menambal kaki unta. Makan bersama pembantu. Mengadon tepung dan membeli keperluan-keperluan dari pasar.”

Anas, pembantu Rasulullah saw. Ia menceritakan: “Saya melayani Rasulullah dalam bepergian dan dalam kehadiran. Tidak pernah beliau berkata pada saya: ‘Kenapa kau lakukan ini, atau kenapa kau tidak melakukan ini.’”

‘Umrah berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah, ‘Bagaimana tingkah laku Nabi saw terhadap keluarga?’

Aisyah menjawab, ‘Dia orang yang paling lembut, baik dan ramah.’”

Jabir berkata, “Suatu hari aku menemui Nabi saw, kulihat Hasan dan Husain as naik di atas punggung beliau. Beliau berjalan merangkak seraya berkata, ‘Kalian punya unta yang bagus dan kalian pula sebagai penunggang yang baik.’”

Hidup Sederhana


Kehidupan beliau amat sederhana dan tidak jorok. Rumah beliau kecil dan terbuat dari tanah liat. Alas rumahnya hanya sepotong keset. Makanan sehari-hari beliau terdiri dari roti gandum dan kurma. Seringkali beliau tidak mendapatkan roti dan kurma. Sehari atau lebih beliau berpuasa. Mengenakan pakaian sederhana dan menambal sandalnya sendiri.

Tetapi kesederhanaan hidup beliau ini tidak disebabkan oleh kemiskinan dan kepapaan karena beliau mampu bekerja. Di bawah kekuasaan beliau harta benda dan kunci Baitulmal. Dengan hidup sederhana, beliau ingin hidup berdampingan dengan kaum Muslim awal yang umumnya fukara dan berupaya membantu mereka. Nabi saw adalah pemimpin umat. Beliau menjauhi perhiasan-perhiasan kehidupan, agar mudah menanggung kesulitan-kesulitan orang lain. Beliau membagi harta benda dan isi Baitulmal kepada muslimin. Tidak pernah bagian beliau dan keluarga beliau lebih banyak dari orang lain. Bahkan bagian beliau diberikan kepada orang-orang yang memerlukan.

Ibn Abbas berkata, “Suatu hari Umar menemui Nabi saw. Dilihatnya beliau duduk di atas keset yang meninggalkan bekas di pinggangnya. Ia berkata, ‘Seandainya Anda sediakan karpet untuk diri Anda, wahai Rasulullah!’

Beliau berkata, ‘Apa urusanku dengan dunia? Perumpamaan (hubungan)-ku dengan dunia adalah seperti musafir yang berjalan kepanasan di siang hari. Lalu duduk bernaung di bawah pohon untuk istirahat sejenak. Kemudian berjalan lagi sehingga ia meninggalkan tempat bernaungnya itu.’”

Aisyah berkata, “Terkadang sebulan dilalui oleh keluarga Muhammad dalam keadaan dapur tidak menyala. Makanan mereka cuma kurma dan air. Kecuali ada orang yang mengantarkan daging yang telah dimasak untuk mereka.”

Ibn Abbas berkata, “Terkadang beberapa hari berlalu bagi Nabi dan keluarganya dalam keadaan tidak memiliki makanan dan mereka tidur dalam keadaan lapar."

Aisyah berkata, “Nabi saw meninggal dunia dalam keadaan keluarganya selama tiga hari berturut-turut tidak makan roti gandum yang cukup.”

Dalam kitab ‘Uyûn al-Atsâr diterangkan, “Rasulullah saw meninggal dunia ketika perisainya ada di tangan seorang Yahudi sebagai jaminan untuk menutupi pengeluaran keluarga beliau.”

Ibadah Beliau saw


Rasulullah saw adalah orang yang paling ‘âbid (taat beribadah). Beliau mencurahkan perhatiannya untuk beribadah kepada Allah. Beliau sangat mencintai shalat dan pernah berkata, “Penyejuk hatiku terkandung dalam shalat.”

Beliau melaksanakan shalat-shalat wajib di awal waktu dan dengan kehadiran hati. Beliau juga mengerjakan shalat-shalat sunah nafilah setiap harinya dan semua shalat sunah. Pada sepertiga akhir malam, beliau bangun dari tidur untuk tahajud dan shalat malam. Dalam al-Quran Allah berfirman kepada Nabi,

 وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى‏ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً

Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah (dirikan shalat sunah nafilah oleh) kamu sebagai suatu tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji (QS. al-Isra:79).

Nabi saw senantiasa mengingat Allah. Di bulan suci Ramadhan, perhatian beliau lebih tertuju kepada shalat dan ibadah. Sedemikian seriusnya beliau dalam shalat dan ibadah sampai kedua kaki penuh berkah beliau bengkak. Hingga turunlah ayat ini,

طَه / مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى‏

Hai Nabi! Kami tidak menurunkan al-Quran kepadamu supaya kamu menyusahkan dirimu sendiri (QS. Thaha:1-2).

Mughirah bin Syu’bah menyampaikan, “Dalam menunaikan shalat begitu lamanya beliau berdiri sampai kedua kaki beliau bengkak. Beliau pernah ditanya, ‘Apakah Tuhan tidak mengampuni dosa-dosa Anda yang lalu dan yang datang (Sehingga Anda shalat sedemikian lama—peny.)?’

Beliau menjawab, ‘Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?’”

Anas berkata, “Rasulullah saw senantiasa berzikir dan tidak akan melakukan perbuatan yang tak berarti dan sia-sia.”

Imam Shadiq as berkata, “Rasulullah saw suatu ketika berada di rumah Ummu Salamah. Saat Ummu Salamah bangun tidur, ia tidak melihat Rasulullah di tempat tidur. Ia menjadi curiga dan kemudian bangun untuk mencari beliau di sekitar rumah. Akhirnya dia menemukan beliau berada di sisi rumah sedang berdiri dengan dua tangan tengadah seraya berdoa,

‘Ya Allah, jangan pernah Engkau cabut dariku kebaikan yang telah Engkau karuniakan kepadaku.’”

Kebiasaan Nabi saw pada sepuluh hari akhir bulan Ramadhan adalah melakukan i’tikaf di dalam mesjid. Mereka mendirikan tenda untuk beliau. Alas tidur beliau gulung dan siap melaksanakan ibadah.

Abu Bakar berkata kepada Nabi, “Wahai Rasulullah, rambut Anda telah beruban.”

Beliau menjawab, “Surah Hud, surah al-Waqi’ah, surah al-Mursalat, surah ‘Amma yatasâ`lûn dan surah at-Takwir yang memutihkan rambutku ini.”

Abu Dzar berkata, “Rasulullah saw bangun malam (untuk beribadah) sampai subuh, dan beliau melantunkan ayat, Jika Engkau siksa mereka, mereka adalah hamba-hamba-Mu. Dan jika Engkau ampuni mereka, maka Engkau Mahakuasa lagi Mahabijaksana.”

Akhlak Nabi saw dalam Al-Quran

Nabi saw selalu memohon kepada Allah dengan menangis, merintih dan tunduk agar Dia menghiasi beliau dengan etika yang baik dan akhlak terpuji. Dalam doanya beliau menyampaikan, “Tuhanku, baguskanlah khalk (bentuk lahir: fisik) dan khulk (bentuk batin: akhlak)-ku!” Juga, “Ya Allah, sucikanlah diriku dari akhlak yang keji.”

Allah mengabulkan doanya dan menurunkan al-Quran kepadanya. Dia mendidiknya dengan al-Quran dan al-Quran menjadi akhlak beliau.

Sa’ad bin Hisyam berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Nabi. Ia balik bertanya, ‘Apakah kamu tidak membaca al-Quran?’

‘Ya, aku baca,’ jawabku.

Ia berkata, ‘Akhlak Rasulullah saw adalah al-Quran.’”

Akhlak Nabi saw didapat secara langsung dari wahyu dan al-Quran. Sebagai contoh, perhatikan ayat-ayat berikut, Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh (QS. al-A’raf:199).

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan (QS. an-Nahl:5).

Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah (QS. an-Nahl:5).

Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah) (QS. Lukman:17).

Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan (QS. asy-Syura:43).

Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS. al-Maidah:13).

Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? (QS. an-Nur:22).

Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia (QS. Fushilat:34).

(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (QS. Ali Imran:134).

Jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain (QS. al-Hujurat:12).

Dalam ayat-ayat tersebut dan ratusan ayat lainnya, Allah Swt menerangkan perilaku dan akhlak yang baik, dan menganjurkan Nabi beserta para pengikutnya agar memperhatikannya. Dia juga menyebutkan perilaku dan akhlak yang buruk, dan menyeru agar menjauhinya. Nabi saw sendiri mengamalkan akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Dapat dikatakan beliau adalah jelmaan akhlak al-Quran, sebagaimana yang diungkapkan Aisyah tadi. Karena itulah tentang pribadi beliau, Allah Swt berfirman:

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti luhur (QS. al-Qalam:4).

Nabi saw mengamalkan akhlak yang baik. Dengan ucapan dan perilaku, beliau selalu menyeru muslimin agar memperhatikan akhlak. Beliau mengatakan: Aku diutus untuk menyebarkan dan menyempurnakan akhlak mulia. Karena itu ratusan hadis diriwayatkan dari Nabi berkenaan dengan masalah-masalah akhlak, dan tercatat dalam kitab-kitab hadis.

Akhlak dan perilaku baik Nabi dapat dinilai sebagai faktor utama yang menyebabkan kaum Muslim mencintai dan merasa terkesan. Karena dengan kata “dia selalu mengamalkannya” maka perkataannya diterima. Hal ini juga diterangkan dalam al-Quran,

Perangai lembutmu adalah suatu rahmat dari Allah. Dan jika kamu bersikap kasar dan keras hati niscaya orang-orang menjauh dari sekitarmu (QS. Ali Imran:159).

Contoh-contoh Sifat Nabi


Faidh Kasyani menukil dari Abul Bakhtari, mengenai sifat Rasulullah sebagai berikut, “Rasulullah tidak pernah membenci seorang mukmin pun. Jika kebetulan orang itu berkata tak pantas maka beliau memberi sangsi dan menghormatinya. Tidak pernah beliau mencela istri atau pembantunya. Dalam peperangan, beliau diminta oleh orang-orang, ‘Kutuklah musuh-musuh kita!’, maka beliau berkata, ‘Aku diutus sebagai rahmat dan hidayah, bukan untuk melaknat.’ Apabila diusulkan agar beliau mengutuk kaum Muslim atau orang kafir secara khusus atau umum, beliau malah mendoakannya.”

Tidak pernah tangan beliau memukul seseorang, kecuali karena Allah. Beliau tidak akan menuntut balas atas perbuatan buruk yang dilakukan terhadap diri beliau, kecuali perbuatan itu menginjak kehormatan Tuhan. Takkan dipilih antara satu dari dua perbuatan, kecuali yang paling mungkin yang beliau pilih. Beliau jauhi sejauh-jauhnya hal yang menyebabkan dosa dan memutuskan silaturahim. Tak seorang pun yang merdeka atau budak datang meminta sesuatu kepada beliau, kecuali beliau beri untuk memenuhi hajatnya.

Anas berkata, “Demi Allah, untuk pekerjaanku yang kurang memuaskan beliau tidak pernah mengatakan, ‘Kenapa tidak bekerja!’ Dan jika keluarganya memarahiku karena aku tidak bekerja, beliau mengatakan, ‘Biarkan dia! Karena pekerjaan itu telah dilakukannya.’” Rasulullah tidak akan berkata buruk kepada siapa pun. Jika alas digelar untuk beliau, maka beliau akan tidur di atasnya. Dan jika tidak, maka beliau akan beristirahat di atas tanah.

Setiap orang yang beliau jumpai, beliau mengucapkan salam padanya. Beliau tidak akan memotong pembicaraan orang. Bila orang sedang bicara, beliau akan sabar menunggu sampai bicaranya selesai.

Beliau memberi tangan pada siapa pun dan tidak akan menarik tangannya sampai orang itu (dulu) yang menarik tangannya sendiri. Bila menemui salah seorang sahabat, beliau menyalaminya. Beliau raih tangannya, dan jari-jari tangan beliau menggenggam erat jari-jari tangannya. Beliau tidak akan berdiri dan duduk kecuali dengan zikir. Jika dalam keadaan shalat, seseorang duduk di samping beliau, maka beliau selesaikan shalatnya dengan cepat, lalu berkata, “Apakah Anda punya keperluan?” Setelah mengatasi keperluannya, beliau kembali melaksanakan shalat. Beliau tidak punya tempat duduk yang khusus di majlis-majlis. Di mana ada tempat kosong beliau duduk di situ.

Tidak pernah kaki beliau menjulur di hadapan para sahabat, agar jangan sampai tempat orang lain jadi sempit karenanya. Kecuali berada di tempat yang luas. Beliau biasa duduk menghadap kiblat. Siapa pun yang datang kepada beliau akan beliau hormati. Sampai terkadang beliau gelar ‘abâ`-nya di bawah kaki orang yang tidak punya hubungan kerabat dengan beliau. Siapa yang datang kepada beliau, beliau dengan memaksa mempersilahkannya duduk pada sandaran beliau. Beliau menghormati semua orang, sampai orang mengira dirinya yang paling mulia di sisi beliau. Beliau memandang sama terhadap semua yang hadir di majlis. Majlis beliau disinari sifat malu, ketawadukan dan amanah. Allah berfirman, Perangai lembutmu adalah suatu rahmat dari Allah. Dan jika kamu bersikap kasar dan keras hati niscaya orang-orang menjauh dari sekitarmu.

Beliau memanggil mereka dengan gelar kehormatan mereka dengan tujuan untuk menghormati. Bagi yang belum punya gelar, beliau akan memilih untuknya. Bahkan beliau memilih gelar untuk kaum perempuan baik yang sudah memiliki anak atau yang belum. Beliau juga memberi julukan kepada anak-anak supaya dapat menarik hati mereka. Beliau adalah orang yang paling susah marah dan paling cepat memaafkan dari semua orang. Beliau paling beruntung dari siapa pun untuk semua orang. Di majlis beliau tidak berteriak. Bila bangun dari majlis, beliau membaca doa:

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

“Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan segala pujian bagi-Mu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, aku memohon ampunan dan aku bertobat kepada-Mu”

Dan kemudian berkata, “Jibril mengajarkan ini kepadaku.”

Memaafkan Meskipun Mampu Membalas

Nabi saw adalah orang yang paling sabar. Kecenderungan beliau kepada memaafkan walaupun mampu membalas lebih besar dari semua orang.

Suatu hari beliau membagikan kalung-kalung emas dan perak yang merupakan harta dari Baitulmal kepada para sahabat. Seorang Arab Badui berdiri memprotes beliau dengan mengatakan, “Bukankah Allah memerintahkanmu supaya berbuat adil? Dalam pembagian ini bagiku engkau tidak adil.”

Nabi berkata, “Siapakah yang akan berlaku adil seperti ini terhadapmu selainku?” Ketika orang itu hendak pergi, beliau berkata, “Panggil ia supaya kembali kepadaku.”

Jabir meriwayatkan bahwa setelah perang Hunain, mereka mendapatkan ghanîmah (rampasan perang) berupa uang-uang logam perak. Beliau bagikan kepada orang-orang. Seseorang protes, “Hai Rasulullah, bagikanlah dengan adil.”

Beliau menjawab, “Jika aku berbuat secara tidak adil, siapakah lagi yang akan berbuat dengan adil? Jika ada (yang lebih adil dari diriku) maka aku akan merugi.”

Ketika itu Umar berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, dia itu orang munafik. Perkenankan aku menebas lehernya!”

Nabi melarangnya dan mengatakan, “Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan demikian yang menyebabkan orang-orang akan mengatakan, ‘Muhammad membunuh sahabatnya sendiri.’”

Di salah satu perang, Nabi terpisah sendiri. Seorang musuh berdiri dengan pedang terhunus di atas kepala beliau dan mengatakan, “Siapakah yang bisa menyelamatkanmu dari tanganku?”

“Allah,” jawab beliau. Maka pedang itu jatuh seketika dari tangannya. Rasulullah langsung meraih pedang sambil berkata, “Sekarang siapakah yang bisa menyelamatkanmu dari tanganku?”

Lelaki itu menjawab, “Pedang di tanganmu. Tapi jadilah sebaik-baik pemegang pedang.”

Beliau berkata, “Ucapkanlah asyhadu an lâ ilâha illallâh.”

Ia berkata, “Aku tidak akan berperang denganmu, dan aku akan pergi keluar dari medan perang.” Rasulullah melepaskannya.

Ia kembali pada keluarganya dan mengatakan, “Aku telah menemui sebaik-baik manusia.”

Anas menyampaikan, “Seorang wanita Yahudi yang berniat meracuni Rasulullah dengan daging panggang beracun yang di antarkan kepada beliau. Nabi menanyakan kebenarannya pada wanita itu sendiri. Ia menjawab, ‘Benar, memang aku ingin meracuni Anda.’

Beliau berkata, ‘Allah tidak menghendaki kamu berhasil dalam tindakan ini.’

Para sahabat bertanya, ‘Apakah Anda tidak akan membunuhnya?’

‘Tidak,’ jawab beliau.”

Imam Ali as berkata, “Rasulullah saw berkata kepada saya, Zubair dan Miqdad, ‘Pergilah kalian secepat mungkin ke Raudhah Khakh! Di sana kalian akan melihat sebuah haudah (tenda di atas punggung binatang tunggangan) yang dinaiki seorang wanita yang membawa sepucuk surat. Ambillah surat itu dan bawa kemari!’Kami berangkat dan segera sampai di Raudhah Khakh. Kami temukan haudah yang dinaiki seorang wanita. Kami melihatnya dan berkata padanya, ‘Berikanlah surat yang kau bawa itu!’

Ia menjawab, ‘Aku tidak membawa surat.’

Kami menimpali, ‘Pasti kamu membawa surat itu! Serahkan surat itu atau kami membunuhmu atau kami menelanjangimu untuk menemukannya!’ Maka dengan terpaksa ia keluarkan surat yang ia sembunyikan di bawah rambutnya dan menyerahkannya. Kami serahkan surat kepada Rasulullah. Beliau membukanya. Di dalamnya tertulis, ‘Surat ini dari Hathib bin Abi Balta’ah kepada kaum musyrik Mekkah.’ Dalam surat ini tertulis nama salah seorang tentara rahasia Muslim kepada kaum musyrik. Rasulullah memanggil Hathib dan bertanya, ‘Kenapa kamu tulis surat kepada kaum musyrik?’

Ia menjawab, ‘Ya Rasulullah, kaum muhajirin yang hijrah dari Mekkah ke Madinah mempunyai kerabat di Mekkah yang harus mereka lindungi. Tetapi aku tidak mempunyai pelindung (untuk kerabatku) ini. Dengan surat ini saya menarik perlindungan mereka (kaum Musyrik) kepada saya. Perbuatanku tidak dikarenakan kekufuran atau kemurtadan.’

Nabi memaklumi uzurnya dan berkata, ‘Kamu benar!’

Umar bin Khaththab yang hadir ketika itu, berkata, ‘Ya Rasulullah, perkenankanlah supaya aku membunuh munafik ini.’

Beliau berkata, ‘Lelaki ini pernah ikut serta di perang Badar, semoga saja ia mendapatkan ampunan Allah.’”

Nabi saw bersabda, “Janganlah kalian menyampaikan kepadaku tentang keburukan sahabat-sahabatku. Sebab aku senang bila bertemu kalian dalam keadaan hati yang bersih.”

Suka Damai dan Toleran


Seorang pria Gipsi menemui Rasulullah dan meminta sesuatu. Nabi memberikannya. Lalu berkata, “Apakah aku telah berbaik hati terhadapmu?”

“Tidak. Kamu tidak berbaik hati padaku,” jawabnya.

Kaum Muslim geram atas sikapnya yang kurang ajar itu dan hendak melukainya. Rasulullah mengisyaratkan supaya jangan bertindak kasar terhadapnya. Kemudian beliau berdiri dan masuk ke dalam dan menyuruh seseorang menemui lelaki itu supaya mau datang ke rumah beliau. Beliau memberinya barang lain. “Apakah aku telah berbaik hati kepadamu dan kamu rela?” tanya Nabi.

Ia menjawab, “Ya, wahai Rasulullah, Anda telah berbaik hati. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.”

Nabi berkata, “Kamu telah berkata kasar di hadapan para sahabatku tadi dan membuat mereka kesal. Jika kamu mau berdamai maka ucapkanlah kata-katamu barusan ini di hadapan mereka supaya mereka tidak menyimpan dendam terhadapmu.”

Lelaki itu mengatakan, “Wahai Rasulullah, aku akan melakukannya.”

Esok harinya orang itu datang ke mesjid. Nabi berkata kepada para sahabat, “Kalian kemarin telah mendengarkan ucapan lelaki ini. Aku telah memanggilnya ke rumah dan telah kuberi ia sesuatu yang lebih banyak, sampai ia rela.”

Lelaki Arab itu mengatakan, “Ya benar, aku sudah merasa rela. Semoga Allah memberi balasan yang terbaik kepada Anda.”

Rasulullah saw bersabda, “Perumpamaanku dan lelaki ini adalah seperti seseorang yang untanya kabur. Orang-orang mengejar unta itu untuk menangkapnya. Tetapi semakin mereka mengejar, unta itu semakin cepat larinya. Pemiliknya berkata kepada orang-orang, ‘Serahkan untaku kepadaku. Aku tahu betul cara menjinakkannya.’ Ketika itu ia ambil sedikit rumput dan disodorkan kepada untanya. Pelan-pelan ia bisa menenangkannya. Unta itu duduk bersimpuh di hadapannya sehingga ia bisa memasang pelana di atasnya dan menaikinya.

Sikapku terhadap lelaki Badui ini juga demikian adanya. Jika kalian membunuhnya karena mendengar perkataannya itu, maka ia sudah masuk neraka.”

Dermawan dan Murah Hati


Imam Ali as dalam menggambarkan Rasulullah saw mengungkapkan, “Beliau adalah orang yang paling pemurah dan dermawan. Sangat periang, paling jujur, sangat tepat janji, berperangai sangat lembut dan paling mulia. Kewibawaannya mengesankan orang yang melihatnya. Siapa pun yang bergaul dengannya akan mencintainya. Tak seorang pun seperti dia sebelum dan sesudahnya. Beliau tidak akan membiarkan pengemis dengan tangan kosong. Pernah ada seseorang datang meminta sesuatu kepada beliau, lalu beliau memberinya domba yang banyak. Orang itu kembali ke keluarganya dan mengatakan, ‘Berimanlah kepada Muhammad! Dia akan memberi dan tidak takut miskin.’”

Tidak pernah beliau diminta sesuatu kemudian menjawab “Tidak”. Suatu hari, beliau menerima tujuh puluh ribu dirham lalu beliau bagikan kepada muslimin, sampai uang itu habis. Suatu hari ada pengemis meminta kepada beliau. Karena beliau tidak punya sesuatu, beliau berkata kepadanya, “Belilah apa saja yang kamu perlukan dengan jaminanku. Bila aku sudah mempunyai uang, akan kubayar hutangmu.”

Umar berkata, “Wahai Rasulullah, sesuatu yang di luar kemampuan Anda itu tidak diinginkan.” Nabi merasa tidak senang dengan perkataan ini.

Si pengemis mengatakan, “Wahai Rasulullah, berinfaklah dan jangan takut miskin.” Nabi tersenyum dengan perkataan ini dan tampak kegembiraan di wajahnya.

Sepulang dari perang Hunain orang-orang Badui mengelilingi beliau. Mereka meminta sesuatu, sampai beliau terpaksa berlindung di pohon. Mereka mengambil ‘abâ`-nya. Beliau berkata, “Hai orang-orang, berikan ‘abâ`-ku! Seandainya di tanganku unta sebanyak jumlah bebatuan ini pasti aku bagikan kepada kalian. Kalian tidak akan melihatku kikir, pendusta dan penakut.”

Imam Shadiq as berkata, “Seorang lelaki datang kepada Nabi saw dan menyodorkan uang 12 dirham kepada beliau. Karena bajunya sudah usang, beliau berikan 12 dirham itu kepada Ali bin Abi Thalib seraya berkata, ‘Belikan aku baju.’

Ali menceritakan, ‘Aku pergi ke pasar dan membeli baju seharga 12 dirham kemudian aku serahkan kepada Rasulullah. Beliau perhatikan baju itu lalu berkata, ‘Aku tidak suka baju ini, apakah bisa dikembalikan kepada si penjualnya?’

Aku bilang aku tidak tahu. Lalu aku bawa baju itu ke si penjual. Aku bilang padanya, ‘Rasulullah tidak cocok dengan baju ini, apakah jual beli ini bisa dibatalkan?’

‘Bisa,’ katanya. Ia ambil kembali baju itu dan uang 12 dirham dikembalikannya kepadaku. Aku terima uang itu kemudian aku berikan kepada Rasulullah. Bersama beliau, kami ke pasar untuk membeli pakaian. Di tengah jalan kami bertemu dengan seorang budak wanita yang duduk sambil menangis. Rasulullah menanyakan sebabnya. Ia menjawab, ‘Keluarga saya memberi saya empat dirham untuk membeli sesuatu untuk mereka. Tapi uang saya hilang. Saya tidak berani pulang ke rumah.’ Rasulullah memberinya empat dirham dan berkata, ‘Pulanglah ke rumahmu.’

Kami meneruskan niat kami ke pasar. Kami membeli baju seharga empat dirham buat beliau. Kemudian beliau memakainya dan berucap, ‘Alhamdulillah.’

Kami pulang ke rumah. Di tengah jalan beliau melihat seorang lelaki tidak berbaju dan mengatakan, ‘Siapa yang memberiku pakaian, semoga Allah memberinya pakaian-pakaian dari surga.’ Rasulullah mengeluarkan bajunya dan diberikan kepadanya.

Kami kembali ke pasar. Dengan sisa empat dirham kami membeli baju buat Rasulullah. Beliau memakainya dan memuji Allah. Lalu kami pulang. Di tengah jalan kami bertemu dengan budak tadi yang masih duduk di situ. ‘Kenapa kamu tidak pulang?’ tanya Rasulullah.

‘Karena aku pulang terlambat, aku takut dipukul,’ ujarnya.

Nabi berkata, ‘Mari bersamaku, tunjukkan rumahmu padaku. Aku akan menolongmu.’

Sampai di depan rumahnya, Nabi mengucapkan, ‘Assalamu alaikum wahai tuan rumah!’ Tiada yang menjawab. Sampai tiga kali beliau mengulangi salamnya.

Pada ucapan salam yang ketiga tuan rumah menjawab, ‘Alaikumus salam, wahai Rasulullah!’

Nabi berkata, ‘Kenapa salam pertama tidak kalian jawab?’

‘Salam Anda kami dengar. Tapi kami ingin diulangi,’ jawab si tuan rumah.

Rasulullah berkata, ‘Budak Anda terlambat datang, aku minta kalian jangan menghukumnya!’

Ia mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, untuk menghormati kedatangan Anda, kami bebaskan budak ini.’

‘Alhamdulillah,’ ucap Nabi.

‘Aku tidak pernah menyaksikan uang 12 dirham lebih berkah dari uang 12 dirham ini. Beliau memberi baju dua orang tak punya baju dan membebaskan seorang budak.’”

Imam Baqir as berkata, “Seorang fakir datang kepada Nabi saw dan meminta sesuatu. Karena Rasulullah tidak memiliki apapun untuk diberikan kepadanya, maka beliau bertanya kepada para sahabat, ‘Tidak adakah yang bisa meminjami aku sesuatu?’

Salah seorang menjawab, ‘Wahai Rasulullah, aku yang akan memberinya.’

Beliau berkata, ‘Berikan kurma empat karung pada peminta ini, nanti akan aku bayar.’ Lelaki dari kaum Anshar menyerahkan surat hak milik kurma kepada si peminta. Kemudian setelah itu orang Anshar ini datang dan menagih haknya kepada Rasulullah. Beliau menjawab, ‘Insya Allah aku bayar.’ Lalu si Anshar datang dan menagih lagi. Lama kemudian ia datang lagi dan Nabi menjawab, ‘Insya Allah aku akan membayar.’

‘Kenapa tidak Anda bayar?’ protesnya.

‘Insya Allah aku bayar,’ jawab beliau.

Ia terus mendesak, ‘Sampai kapan Anda mengatakan insya Allah?’

Nabi tertawa dan berkata kepada para sahabat, ‘Adakah yang akan meminjamiku sesuatu?’

‘Aku yang akan memberinya, wahai Rasulullah,’ jawab salah seorang sahabat.

Rasulullah berkata, ‘Berikan kepada orang ini delapan karung.’

Si Anshar itu mengatakan, ‘Wahai Rasulullah, aku memberi pinjaman empat karung kurma, tidak lebih.’

Beliau berkata, ‘Empat karung tambahan ini juga menjadi milikmu.’”

Tawaduk


Meskipun Rasulullah saw memiliki kedudukan agung tetapi beliau sangat bertawaduk.

Ibn Amir menceritakan, “Aku melihat Rasulullah sedang melakukan lemparan jumrah sambil menaiki unta. Beliau melempar jumrah tanpa acara pendahuluan dan penutupan.

Beliau naik keledai tanpa pelana dan mengajak seseorang untuk naik ke kendaraannya ini. Beliau membesuk orang sakit dan mengantarkan jenazah. Memenuhi undangan kaum budak. Menjahit sandal dan pakaiannya sendiri. Membantu keluarganya dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Para sahabat tidak berdiri untuknya, karena mereka tahu beliau tidak suka tindakan ini. Mengucapkan salam kepada anak-anak. Terkadang orang-orang gemetar karena kewibawaan beliau. Beliau berkata padanya, ‘Tenanglah, aku bukan raja. Aku anak seorang perempuan yang makan daging kering.’

Di tengah para sahabat, beliau duduk seadanya seperti salah satu di antara mereka. Orang asing yang datang akan susah membedakan Nabi di antara para sahabatnya, kecuali kalau ia bertanya. Karena itu para sahabat menyediakan tempat khusus bagi beliau.

Aisyah berkata kepada Nabi, ‘Bersandarlah kalau makan supaya (dapat makan dengan) nyaman.’

Rasulullah menundukkan kepala hingga akan mencapai tanah dan menjawab, ‘Tidak. Aku makan dan duduk seperti para budak.’

Siapa pun yang memanggilnya akan beliau jawab. Bila duduk bersama para sahabat dan mereka berbicara tentang akhirat, maka akan dibahasnya bersama mereka. Dan jika mereka berbicara soal makanan dan minuman, urusan-urusan duniawi, beliau akan membahasnya dengan tawaduk dan menjaga persahabatan dengan mereka.”

Imam Shadiq as berkata, “Saudari sepersusuan Rasulullah saw datang kepada beliau. Beliau gembira bertemu dengan saudarinya itu. Beliau menghamparkan ‘abâ`-nya dan mempersilahkan ia duduk di atasnya. Berbincang-bincang dengannya dan tertawa. Ketika saudarinya berdiri dan sudah pergi, saudara sepersusuan beliau datang. Beliau pun menghormatinya. Tetapi tidak seperti sikap beliau terhadap saudarinya. Beliau ditanya, ‘Mengapa Anda lebih menghormati saudari Anda?’

Beliau menjawab, ‘Karena ia banyak berbuat baik kepada ayahnya.’”

Rutinitas Domestik Nabi saw


Imam Husain as menceritakan, “Aku bertanya kepada ayahku tentang rutinitas Rasulullah saw di dalam rumah. Ia menjawab, ‘Beliau mempunyai waktu-waktu khusus di dalam rumah. Bila berada di rumah, beliau membagi waktu menjadi tiga bagian: sebagian untuk beribadah, sebagian untuk keluarga dan sebagian lagi untuk urusan-urusan pribadi.’”

Beliau pun membagi waktu pribadinya antara dirinya sendiri dengan umat, dan beliau mencurahkannya untuk urusan-urusan mereka. Bagian yang berkaitan dengan umat, beliau prioritaskan tokoh kaum dan tokoh agama atas yang lain. Itu pun menurut kadar keutamaan yang dimiliki tiap-tiap individu tersebut. Sebagian mempunyai satu keperluan saja, sebagian yang lain dua keperluan dan yang lainnya lagi lebih banyak lagi. Beliau memperhatikan urusan-urusan dan usulan-usulan mereka, memberikan pandangan berdasarkan maslahat mereka dan maslahat umum.

Beliau berkata, “Bagi yang hadir, sampaikan masalah-masalah ini kepada yang tidak hadir.” Juga berkata, “Hajat-hajat mereka yang tidak sampai kepadaku, sampaikanlah kepadaku. Barangsiapa menyampaikan hajat-hajat kaum yang memerlukan kepada hakim, niscaya pada hari kiamat langkah-langkah kakinya akan dikukuhkan.” Masalah-masalah semacam ini disampaikan kepada beliau dan beliau tidak akan memperkenankan pada saat itu mereka menyebutkan masalah-masalah lainnya. Dalam pertemuan-pertemuan ini para sahabat datang sebagai pengunjung. Tetapi mereka tidak akan keluar tanpa menimba ilmu dan masalah sosial.

Rutinitas Publik Nabi saw


Imam Husain as berkata, “Aku bertanya kepada ayahku mengenai rutinitas publik Nabi saw. Apa yang beliau lakukan?

Ia menjawab, ‘Rasulullah saw tidak akan berbicara kecuali dalam masalah-masalah yang bermanfaat. Beliau akrab dengan para sahabat dan tidak akan mengadu domba mereka. Beliau menghormati tokoh suku dan menugaskannya membina kaumnya. Memperingatkan mereka agar menjauhi perselisihan dan fitnah. Mengawasi mereka tanpa bersikap buruk terhadap mereka. Memberikan perhatian kepada para sahabatnya. Mengetahui peristiwa-peristiwa dan berita-berita sosial di dalam masyarakat. Mendukung perbuatan-perbuatan baik dan mencela perbuatan-perbuatan buruk.

Beliau selalu awas dan tidak akan lalai dalam setiap urusan agar orang-orang yang ditugaskan oleh beliau tidak lalai dan malas. Beliau selalu sigap dalam keadaan apapun. Tidak menyepelekan hak dan tidak sewenang-wenang. Sahabat-sahabat karibnya adalah orang-orang terbaik. Yang paling mulia dari mereka ialah yang mencintai kebaikan dan nasihat. Orang-orang yang paling dekat dengannya adalah mereka yang menolong sesama mukmin dan berbaik hati terhadap mereka lebih dari semua orang.’”

Perilaku Nabi di Majelis dan Pertemuan


Imam Husain as berkata, “Aku bertanya kepada ayahku tentang majelis Nabi saw. Ia menerangkan, ‘Beliau tidak akan duduk atau berdiri kecuali dengan zikir kepada Allah. Di majelis-majelis, beliau tidak akan memilih (dan tidak akan menerima) tempat pribadi dan beliau melarang tindakan ini. Bila datang ke majelis, beliau akan duduk di tempat kosong manapun dan beliau juga berpesan demikian.

Dalam menghormati dan memandang yang hadir, beliau perhitungkan manfaatnya. Supaya jangan sampai orang menyangka dirinya lebih dicintai ketimbang yang lain. Siapa yang duduk dengan beliau atau mendesak beliau agar dipenuhi hajatnya, beliau akan sabar sampai ia pergi. Siapa yang meminta sesuatu pada beliau maka akan dipenuhi atau melegakannya dengan perkataan baik beliau. Orang-orang senang dengan akhlak beliau dan bagi mereka beliau sebagai bapak mereka.

Dalam kebenaran, di mata beliau semua orang sama. Majelis beliau sarat dengan kesabaran, rasa malu dan amanah. Di majelis ini tidak akan ada suara-suara keras (teriakan-teriakan). Kehormatan setiap orang tidak akan jatuh dan kesalahan-kesalahan mereka tidak akan diperhatikan. Yang hadir adalah satu saudara dan sama. Dalam memperhatikan takwa, mereka mengutamakan satu sama lain. Tawaduk dan rendah hati. Menghormati orang tua dan menyayangi anak-anak. Mendahulukan kebutuhan orang lain ketimbang kebutuhannya sendiri. Dan saling menjaga dari orang-orang asing.’”

Perilaku Nabi terhadap Anggota Majelis


Imam Husain as bertanya lagi tentang perilaku Nabi terhadap sesama rekan majelis. Imam Ali as berkata, “Beliau selalu ceria, sopan dan ramah. Tidak kasar dan keras hati. Tidak berteriak dan tidak bicara kotor. Tidak mencari cela dan tidak mengumbar pujian. Beliau tidak akan bicara kecuali perkataan yang mengandung pahala. Bila beliau bicara, semua yang hadir diam. Seolah burung hinggap di kepala mereka. Bila beliau diam, orang-orang akan bicara. Tetapi mereka tidak akan saling rebut dan bantah membantah.

Jika ada seorang yang bicara maka yang lain diam sampai pembicaraannya selesai. Bila orang-orang tertawa, Rasulullah pun tertawa. Bila mereka mengungkapkan takjub dalam satu hal, beliau pun demikian. Beliau sabar dengan perkataan dan pertanyaan kasar orang asing. Karena sikap Nabi ini, para sahabat pun berusaha meniru Nabi dalam menarik hati orang asing dan yang membutuhkan. Rasulullah saw berpesan kepada mereka agar berupaya dalam memenuhi kebutuhan orang tak punya. Beliau hanya menerima keterangan seseorang tentang perbuatan baik. Dan tidak memotong pembicaraan orang lain sampai ia selesai bicara.”

Perilaku Nabi terhadap Kaum Muda


Nabi saw memperhitungkan daya masa muda dan kaum pemuda. Berulangkali beliau berpesan kepada sahabat-sahabatnya: “Kenalilah potensi anak-anak muda. Hormatilah kepribadian mereka! Berikan kepada mereka tanggung jawab dan kontrollah mereka.” Beliau sendiri melaksanakan amal (perintah) ini supaya orang-orang dapat meneladani beliau. Di bawah ini beberapa contohnya:

Di awal Islam, As’ad bin Zurarah dan Dzakwan dari Madinah datang ke Mekkah. Di salah satu acara mereka bertemu dengan Nabi saw dan dengan penyampaian beliau, mereka menerima Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadah. Mereka berkata kepada Rasulullah ketika hendak kembali ke Madinah, “Utuslah seseorang bersama kami ke Madinah untuk mengajarkan al-Quran kepada kami dan mengajak orang-orang kepada Islam. Rasulullah saw menugaskan Mush’ab bin Umair yang masih belia, tetapi mampu mengajar al-Quran dengan baik supaya pergi bersama As’ad dan Dzakwan ke Madinah dan mengajak orang-orang masuk Islam. Menjadi imam dalam shalat. Membacakan al-Quran kepada mereka dan berceramah.

Sampai di Madinah, Mush’ab memulai tablignya. Karena dia pemuda yang potensial, serius, utama dan bijak, maka orang-orang terutama anak-anak muda menerima dakwahnya dan Islam berkembang di Madinah. Kemudian Mush’ab menulis laporan tentang antusiasme orang-orang ini kepada Islam kepada Rasulullah.

Nabi saw ketika bergerak maju ke medan perang Shiffin, beliau memilih ‘Atab bin Asad, seorang pemuda berusia 21 atau 17 tahun sebagai pimpinan dan imam shalat jemaah di Mekkah. Beliau berkata, “Tahukah kamu kedudukan apa dan kepada kaum mana, aku mengangkatmu? Aku mengangkatmu sebagai gubernur al-Haram (Mekkah).” (Beliau mengulangi perkataan ini sampai tiga kali). “Berbuat baiklah kepada penduduk al-Haram.”

‘Atab diberi satu dirham setiap harinya. ‘Atab dalam mengatur kota Mekkah, menyayangi dan mengasihi kaum mukmin. Bersikap kasar dan tidak ramah terhadap kaum penentang. Rajin hadir dalam shalat berjamaah. Membaca khotbah dan berceramah dengan baik. Di saat sedang berceramah, ia mengatakan: “Nabi telah menetapkan gaji harian untukku satu dirham. Aku qanâ’ah (merasa cukup) dengan gaji ini dan aku tidak membutuhkan seorang pun.”

Beberapa hari sebelum Rasulullah saw wafat, beliau berencana menyiapkan pasukan untuk berperang melawan bangsa Romawi. Untuk itu beliau memilih Usamah bin Zaid, seorang pemuda berusia 17 tahun, sebagai pimpinan pasukan dan menjadi amir bagi Muhajirin dan Anshar. Beliau mengatakan, “Berhentilah di suatu tempat di luar kota sampai para pasukan-pasukan datang kepadamu hingga berkumpul semua.” Beliau memerintahkan Muhajirin dan Anshar, “Susullah pasukan Usamah dan jangan membangkang!”

Beberapa sahabat, dengan alasan Usamah masih muda, mereka tidak hadir di medan pertempuran dan tidak patuh. Ketika berita ini sampai kepada Nabi yang dalam keadaan sakit keras, beliau masuk mesjid dan naik mimbar. Setelah menyampaikan pujian kepada Allah, beliau berkata, “Perkataan macam apa yang kalian lontarkan tentang kepemimpinan Usamah. Lantaran dia muda kalian tidak mau mengikuti pasukan Islam? Dulu kalian juga protes kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, Usamah layak sebagai pimpinan pasukan. Dia termasuk yang terbaik. Susullah pasukannya dan patuhilah dia!”